Zoeken

De database is gebaseerd op de zaken van het Libri Causarium welke zich in het Stadsarchief Kampen bevindt. Het Libri Causarium bevat zaken van de Hoge Bank welke bestond uit de voltallige schepenbank (rechtbank) en deed uitspraken in zogenaamde ‘criminele zaken’; de overtredingen en misdrijven.

De database beslaat de periode 1690-1800: Libri Causarium inventarisnummer 4 (1690-1776) en 5 (1777-1807). In deze periode deed de Kamper Hoge Bank uitspraak in 166 zaken waarin in totaal 200 verdachten terechtstonden. Het archief biedt een keur aan interessante zaken; van diefstal tot overspel. In deze zaken is een breed scala aan straffen opgelegd zo werden veroordeelden o.a. verbannen, gebrandmerkt of zelfs gewurgd.

Het Libri Causarium inv. nummers 4 en 5 zijn geheel getranscribeerd door Gerrit Eijlander. Deze transcriptie is te vinden op de website van het Stadsarchief Kampen (http://www.stadsarchiefkampen.nl/meer-weten-over/genealogische-bronnen/item/rechterlijk-archief-kampen).

Maak een selectie uit de velden hierboven. Let op: je kunt binnen de categorieen meerdere velden selecteren door te slepen met je cursor of met shift ingedrukt te klikken.