Publications

2019

 • Griet Vermeesch, Manon van der Heijden & Jaco Zuijderduijn (eds.), The Uses of Justice in Global perspective, 1500-1900 (forthcoming Routledge 2019).
 • Manon van der Heijden, Sanne Muurling & Marion Pluskota (eds.), Women's criminality in Europe 1600-1914 (forthcoming Cambridge University Press 2019).

2018

ed. Manon van der Heijden and Marion Pluskota, Special Section Crime and Gender, Journal of Social History 51:4 (2018) 661-783:

 • Manon van der Heijden and Marion Pluskota, 'Introduction to Crime and Gender in History, Journal of Social History 51:4 (2018) 661-671.
 • Jeannette Kamp and Ariadne Schmidt, 'Getting Justice: A Comparative Perspective on Illegitimacy and the Uses of Justice in Holland and Germany 1600-1800', Journal of Social History 51:4 (2018) 672-694.
 • Manon van der Heijden and Sanne Muurling, 'Violence and Gender in Eighteenth-Century Bologna and Rotterdam, Journal of Social History 51:4 (2018) 695-716.
 • Marion Pluskota, 'Petty Criminality, Gender Bais, and Judicial Practice in Nineteenth-Century Europe', Journal of Social History 51:4 (2018) 717-735.
 • Beate Althammer, 'Roaming Men, Sedentary Women? The Gendering of Vagrancy Offenses in Nineteenth-Century Europe, Journal of Social History 51:4 (2018) 736-759.
 • Alana Jayne Piper, 'Victimization Narratives and Courtroom Sexual Politics: Prosecuting Male Burglars and Female Pickpockets in Melbourne, 1860-1921', Journal of Social History 51:4 (2018) 760-783.
 

2017

 • Manon van der Heijden, 'Future Research on Women and Crime', Crime, History & Societies 21:2 (2017) 123-134.
 • Sanne Muurling and Marion Pluskota, 'The gendered geography of violence in Bologna, 17-19th centuries', in: Deborah Simonton (ed.), Routledge History Handbook of Gender and the Urban Experience (Abington: Routledge, 2017) 153-164.
 • Jeannette Kamp, 'Controlling strangers, identifying migrants in early modern Frankfurt am Main' in: A. Winter and H. Greefs (eds), Papers and gates. Materialities of migration and identification in European cities, 1500-2000 (Abington: Routledge, Forthcoming 2017).
 • Manon van der Heijden and Jeannette Kamp, 'Diversity before the courts in the early modern period', in: Handbuch der Konfliktlösung in der Freue Neuzeit (Forthcoming 2017).
 • Marion Pluskota, 'Prostitution and Labour Relations’, in: Magaly Rodriguez Garcia, Elise van Nederveen Meerkerk and Lex Heerma van Voss (eds), History of Prostitution: Selling Sex in the Cities (Leiden: Brill, Forthcoming 2017).
 • Marion Pluskota, ‘Prostitution in Amsterdam, 1600-2000’, in: Magaly Rodriguez Garcia, Elise van Nederveen Meerkerk and Lex Heerma van Voss (eds), History of Prostitution: Selling Sex in the Cities (Leiden: Brill, Forthcoming 2017).
 • Marion Pluskota, 'Prostitution in The Hague, Rotterdam and Amsterdam', in: Jean-Michel Chaumont, Magaly Rodriguez Garcia and Paul Servais (eds), Trafficking in Women 1924-1926 - The Paul McKinsie Reports for the League of Nations (United Nations Publications, 2017). 
 

2016

 • Manon van der Heijden, Women and Crime in Early Modern Holland (Brill Leiden University Press: Leiden, 2016).
 • Manon van der Heijden, "Women and Crime 1750-2000", in: Paul Knepper and Anja Johansen (eds.), The Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice (Oxford University Press, 2016) 251-267.
 • Ariadne Schmidt, 'Criminele vrouwen in de vroegmoderne Hollandse stad', Gen. Magazine 22:1 (2016) 38-42.
 • Isabelle Devos, Ariadne Schmidt and Julie De Groot, 'Unmarried and Unknown: Urban Men and Women in the Low Countries Since the Early Modern Period', Journal of Urban History 42:1 (2016) 3-20.
 • Marion Pluskota, 'Eighteenth-century prostitutes in Bristol’, in: Madge Dresser (ed.), Women and the City: Bristol c.1400-2000 (Bristol: Redcliffe Press, 2016) 64-65.
 • Ariadne Schmidt & Manon van der Heijden, 'Women Alone in Early Modern Dutch Towns. Opportunities and Strategies to Survive', Journal of Urban History 42:1 (2016) 21-38.
 • Jeannette Kamp, 'Female crime and household control in early modern Frankfurt am Main', The history of the family 21:4 (2016) 531-550.
 

  2015

 • Manon van der Heijden, "Domestic violence, Alcohol Abuse and the Uses of Justice in Early Modern Holland", Annales de Démographie Historique 2 (2015), 69-85.
 • Bjørn Gallée and Jaap Ligthart, "De remmende werking van huwelijk en arbeid op vermogensdelicten. Rotterdam, 1812-1820", Tijdschrift voor Criminologie 57:4 (2015) 353-367. Special Issue edited by A.A.J. Blokland, C.C.J.H. Bijleveld, M. De Koster, M.P.C. van der Heijden.
 • Clare Wilkinson, ''In een vlaag van waanzin.' Psychische stoornissen, g ender en de tbr in krantenberichten over delicten in 1930', Tijdschrift voor Criminologie 57:4 (2015) 382-395. Special Issue edited by A.A.J. Blokland, C.C.J.H. Bijleveld, M. De Koster, M.P.C. van der Heijden.
 • Manon van der Heijden & Marion Pluskota, 'Leniency versus Toughening? The prosecution of male and female violence in 19th century Holland', Journal of Social History 49:1 (2015) 149-167.
 • Manon van der Heijden & Ariadne Schmidt, 'Der Haushalt in der niederländischen Geschichtsschreibung: Ehemuster, fragliches Patriarchat und häusliches Leben", in: Joachim Eibach & Inken Schmidt-Voges (ed.), Das Haus in der Geschichte Europas (Berlin/Boston, 2015) 131-148.
 • Catrien Bijleveld, Margo de Koster & Manon van der Heijden, "Historische criminologie: een vakgebied", Tijdschrift voor Criminologie 57:4 (2015) 343-352.
 • Catrien Bijleveld, Margo de Koster and Manon van der Heijden (ed.), Themanummer Historische Criminologie, Tijdschrift voor Criminologie 57:4 (2015).
 • Julie de Groot, Isbelle Devos, Ariadne Schmidt (eds.), Single Life in the City 1200-1900 (Palgrave Macmillan, 2015).
 • Marion Pluskota, 'Urban Governance and Prostitution in Eighteenth-Century Port Cities in France and England', Nicholas Kenny and Rebecca Madgin (eds), Cities Beyond Borders (Abington: Routledge, 2015) 97-112.
 • Matthias van Rossum & Jeannette Kamp, Desertion in the early modern world. A comparative history (Bloomsbury: London 2015).
 • Jeannette Kamp and Ariadne Schmidt, 'See you in court? Recht en rechtsgebruik door ongehuwde moeders in Holland en Duitsland in de vroegmoderne tijd', Holland Historisch Tijdschrift 47:3 (2015) 111-117.
 • Marion Pluskota, Prostitution and Social Control in Eighteenth-century Ports (Abington, Routledge: Abington 2015).
 • Julie De Groot, Isabelle Devos and Ariadne Schmidt (eds.) Single Life and the City 1200-1900  (Palgrave McMillan: Basingstoke/New York 2015).
 • Marion Pluskota, ''Criminal families' and the court. Co-offending in Amsterdam, 1897-1902', The History of the Family 20:2 (2015) 270-290.
 

2014

 • Manon van der Heijden, Misdadige vrouwen. Criminaliteit en rechtspraak in Holland, 1600-1800 (Amsterdam 2014).
 • Jan Hein Furnée en Manon van der Heijden, 'Steden: een wereldgeschiedenis', Stadsgeschiedenis 9 (2014) 43-47.
 • Marion Pluskota, ‘Research in Urban History: Recent Theses on Gender and the City’, Urban History 41:3 (August 2014) 537-546.
 • Marion Pluskota, 'Genesis of a red-light district: prostitution in Nantes between 1750 and 1810', Urban History 41:1 (February 2014) 22-4.
 • Elise van Nederveen Meerkerk and Ariadne Schmidt, 'Le travail des femmes et des enfants dans une société industrieuse: les Provinces Unies (XIIe-XIXe siècle)', Corine Maitte et Didier Terrier (eds.) Les temps du travail. Normes, pratiques, évolutions (XIVe-XIXe siècle (Rennes 2014) 433-453.
 • Ariadne Schmidt, 'The profits of unpaid work. ‘Assisting labour’ of women in the early modern urban Dutch economy', History of the Family (2014) 1-22.
 • Ariadne Schmidt, 'Gelijk hebben, gelijk krijgen? Vrouwen en het vertrouwen in het recht in Holland in de zeventiende en achttiende eeuw', in: Michiel van Groesen, Judith Pollmann en Hans Cools (eds), Het Gelijk van de Gouden Eeuw. Recht, onrecht en reputatie in de vroegmoderne Nederlanden (Hilversum 2014) 109-125.


2013

 • Manon van der Heijden and Valentijn Koningsberger, 'Continuity or Change? The prosecution of female crime in the eighteenth- and nineteenth Netherlands’, Crime, History & Societies 17:1 (2013), pp. 101-127.
 • Manon van der Heijden, 'Women, Violence and Urban Justice in Holland, 1600-1838', Crime, History & Societies 17:2 (2013) pp. 71-100. 
 • Ariadne Schmidt & Marion Pluskota, 'Gevaarlijke vrouwen, gewelddadige mannen? Een review van het historisch onderzoek naar criminaliteit en gender in Europese steden, 1600-1900', Stadsgeschiedenis 8:1 (2013)  60-77.
 • Manon van der Heijden 'Jonge criminelen voor de rechtbank, 1850-1939', Acta Historica 2:2 (2013) 5-8.
 • Manon van der Heijden, "Research project Crime and Gender 1600-1900: A Comparative Perspective", Law, Crime & History 1 (2013) 136-141 (http://www.pbs.plymouth.ac.uk/solon/journal/vol.1%20issue3%202013/van%20heiderjen.pdf)
 • Special issue De geschiedenis van criminele kinderen in Nederland 1850-1939 , in: Acta Historica 2:2 (2013), 29 pp. With research results of bachelor students of the University of Leiden.
 • Manon van der Heijden, ‘Paria’s van de Gouden Eeuw. De beul en zijn slachtoffers, 1600-1800’, Geschiedenis Magazine 48:8 (2013) 36-40.